Профили на кандидати

Възраст
26
Университет
Университет по хранителни технологии, Пловдив
Умения
- специализант мляко и млечни продукти.
Виж повече за този ученик