Профили на кандидати

Възраст
26
Университет
Университет по хранителни технологии, Пловдив
Умения
- специализант мляко и млечни продукти.
Виж повече за този ученик
Възраст
25
Университет
Университет по хранителни технологии, Пловдив
Умения
- специализант месо и месни продукти
Виж повече за този ученик
Възраст
24
Университет
Университет по хранителни технологии, Пловдив
Умения
- специализант месо и месни продукти
Виж повече за този ученик
Възраст
25
Университет
Университет по хранителни технологии, Пловдив
Умения
- специализант месо и месни продукти
Виж повече за този ученик
Възраст
23
Университет
Университет по хранителни технологии, Пловдив
Умения
- специализант в мляко и млечни продукти
Виж повече за този ученик
Възраст
20
Училище
Земеделска професионална гимазия „Климент Тимирязев“ - Сандански
Умения
- ремонт, поддръжка и управление на селскостопанска техника.
Виж повече за този ученик
Възраст
19
Училище
Професионална гимназия по селско стопанство „ Проф. Иван Иванов“ - Долни Дъбник
Умения
- насаждения; - добив.
Виж повече за този ученик
Възраст
19
Училище
Професионална гимназия по селско стопанство „ Проф. Иван Иванов“ - Долни Дъбник
Умения
- насаждения; - добив; - въвеждане на иновативни подходи.
Виж повече за този ученик