Профили на фирми

ЕООД "Георгиев инженеринг"

Виж повече за тази фирма

ПГАТ "Цанко Церковски"

В гимназията се обучават 310 ученици в дневна форма на обучение, както следва: 110 ученици в специалност „Механизация на селското стопанство“, 56 ученици в направление „ Пътуване , туризъм и свободно време“, 29 ученици в направление „ Секретарски и административни офис дейности“, 90 ученици в направление „Полиграфия“, 15 ученици в специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" , 10 ученици в специалност "Машини и системи с ЦПУ" и 15 курсисти в специалност „Горско и ловно стопанство“. Към училището е създаден учебен център за обучение и придобиване на категории: Категория В – правоспособност за управление на лек автомобил Ткт – управление на колесен трактор с ремарке Твк – работа с трактор и агрегатирани към него селскостопански машини Твк-З – работа със самоходна земеделска техника
Виж повече за тази фирма

"ЖоСи" ООД

"Жоси" ООД е основана през 1995г. Жоси е първата частна българска компания, произвеждаща топени и топено - пушени сирена. Производствените мощности са разположени в с.Чернолик, Община Дулово, Североизточна България. Дейността на фирмата е насочена в областта на производство, преработка и продажби на млечни продукти. „Жоси“ преработва краве, овче, козе и биволско мляко от селектирани ферми в района, известен като един от най-екологично чистите краища на страната.
Виж повече за тази фирма

"Зоров 91" ЕТ

ЕТ Зоров – 91 – Димитър Зоров е фирма, основана през 1993 година, собственик на Мандра Пършевица. Дейността на фирмата е тясно обособена в добива и производството на мляко и млечни продукти – кисело мляко, прясно мляко, кашкавал, сирене, топено сирене, извара и други. Оборудването, с което разполага Мандра Пършевица, е модерно, селекцията на мляко е специална от екологичен високопланински район. Продукцията на фирмата е 100% натурална, не съдържа хранителни добавки и консерванти. Фермата на компанията е голяма и модерна, разполага със съвременно оборудване. Процесите на производство са напълно автоматизирани. Млякото, произведено от Мандра Пършевица се отличава със специфичен характерен вкус, аромат и констистенция. Млечните продукти Пършевица се произвеждат по БДС стандарт, изнасят се за Европа и други държави по света.
Виж повече за тази фирма

"ЕКО Балкан"

Фирма Еко Балкан е основана през 1996 г. в град Тетевен, с основна цел производство и търговия на млечни продукти. Мандра Тетевен е на пазара над 20 години и е гаранция за високо качествени млечни продукти с автентичен вкус от сърцето на Стара планина. Мандрата се намира в гр. Тетевен и предлага традиционни български продукти по оригинални рецепти от 1959 г. През 2008 г. e завършена реконструкцията и модернизацията на предприятието по европейска програма САПАРД. Ние произвеждаме висококачествени млечни изделия за вашата трапеза, спазвайки традиционните български рецепти. Вярваме, че в основата на здравословния начин на живот стои пълноценното хранене с естествени продукти. Затова в мандра Тетевен използваме само екологично чисто мляко от Тетевенския Балкан.
Виж повече за тази фирма

"Обединена млечна компания" ЕАД

Обединена Млечна Компания АД е водеща компания в млекопреработвателния бранш, с дългогодишен опит в производството на кисело и прясно мляко и бяло саламурено сирене. В съвременния си вид компанията съществува от март 1998 г. Тя е най-голямата българска млечна компания, която развива като цяло млечния бизнес и подпомага всички други пряко и косвено свързани браншове – млекосъбиране, традиционна и модерна търговия. Едни от най-популярните български млечни продукти носят марката „Верея”. До тях се нареждат и „Фибела”, „Русалка”, „Ханско”. Целият асортимент на компанията е създаден и се поддържа с философия, ценности и мисия да отговаря на нуждите на българските потребители; да предлага разнообразие, следвайки основните си принципи за високо качество, натуралност на продуктите и здравословна храна. Ние вярваме, че ентусиазмът, всеотдайността, творческият дух и силата да поемаш отговорност на всички нас, работещи в Обединена Млечна Компания, са основните движещи сили на нашата компания.
Виж повече за тази фирма

“Балея груп“ холдинг

В историята на BALEA GROUP, търговията със стокова продукция датира от 1996 г. Сред приоритетите на компанията е износът на зърнени култури. Сред изкупуваната за експорт продукция са културите: пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед, ръж и овес. BALEA GROUP се ползва със статута на лицензиран зърнотърговец. Изискванията на потребителите и клиентите на организацията, както и поддържането на висок стандарт, качество и контрол са приоритетни за политиката и поведението на над 250 служители в компанията. Може би в това се крие разковничето, че можем да се похвалим с великолепната си работа с най-добрите и успели земеделци в България. В търговията със стокова продукция, BALEA GROUP преследва своето кредо за оптимално качество на търгуваните суровини и максимална гъвкавост на транспортните услуги, защото сме уверени, че нашите клиенти го заслужават!
Виж повече за тази фирма

"Агроелит" ЕООД

„Агроелит“ е компания с 25 годишен опит в областта на едрото земеделие. Компанията развива дейността си в следните направления: Едро зърно-производство, Семепроизводство, Производство на комбинирани фуражни смески и Свиневъдство. Благодарение на професионализмът и новаторският си дух компанията се превърна в един от големите земеделски производители в страната и предпочитан бизнес партньор за редица български и международни компании. Ние инвестираме в производството на високо качествени зърнени и маслодайни култури- пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица и др. Над 8000 домакинства са поверили грижата за земите си в ръцете на „Агроелит“. Ние постигнахме това благодарение на коректни отношения с нашите арендодатели и собствениците на земеделски земи.
Виж повече за тази фирма

"Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД

Хлебозаводът в гр.Троян е основан през 1961г. От тогава насам традицията и иновацията са качествата, които му отреждат лидерски позиции на пазара и го правят предпочитан партньор. Историята започва в далечното минало, когато построяването на нов модерен завод е имало за цел да предложи по-високо качество, асортимент и разбира се да задоволи повишеното потребление. Открит е на 30 април 1982 г. По това време новият хлебозавод е единственото предприятие от такъв клас в района, разполагащо с модерна техника и технология на производство на хляб, с богат асортимент от хлебни и сладкарски изделия. Въпреки икономическите и политическите промени от 90-те години и трудните моменти, през които хлебозавода преминава, неговото съществуване е факт и днес. През 2004г. фирма “Троя–2002” става собственик на предприятието. Оттогава насам биват инвестирани значителни средства за модернизиране на производството, автоматизация на технологичния процес, усъвършенстване на цялостната управленска методика, прилагане на съвременни технологии в хлебопроизводството и стриктно изпълнение на европейското и националното законодателство в областта на храните. Персоналът на предприятието, съставляващ се от над 140 души е напълно отдаден на успеха на завода. Нашите работници и служители притежават необходимата квалификация и периодично преминават обучения свързани с качеството, безопасността на храните, спазване на здравословните условия на труд и опазване на околната среда. През 2012г. в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД заработва нова съвременна линия за производство на основен хляб, а направените инвестиции са за над 1 млн. лева. Общият брой произвеждани асортименти възлиза на над 90. Производството е сертифицирано в следните направления: Безопасност на храните: Система за управление безопасността на храните в съответствие с ISO 22000 и HACCP система. Управление на качеството и опазване на околната среда: Интегрирана система в съответствие със стандартите ISO 9001 и ISO 14001 Управление на здраве и безопасност при работа: система за управление отговаряща на OHSAS. „Хлебопроизводство и сладкарство”ЕООД работи под мотото: „Били сме,сме и ще бъдем насъщния хляб на всяка трапеза”, т.е. качество, разнообразие във видовете и професионализъм.
Виж повече за тази фирма