Галина Мирчева, един от най-успелите български млади фермери

Галина Мирчева, един от най-успелите български млади фермери

Размер на шрифта
A- A+

Фермернет е правилният начин да достигнем до младите, които търсят работа в земеделието

ВИЗИТКА
38-годишната Галина Мирчева е животновъд в село Петърница, Плевенско. Стопанисва голяма ферма с 801 овце, част от които са под селекционен контрол. Дипломиран магистър по „Агробизнес” и отлична специализантка по биоземеделие на Стопанската академия в Свищов. Стопанството на Галина Мирчева е добър пример за успешна предприемаческа инициатива в една приоритетна за българската икономика област, а именно селското стопанство. Тя е включена в изданието на Асоциацията на земеделските производители в България. Галина Мирчева получава подпомагане по директните плащания, както и по агроекологичните мерки от новия програмен период на Програма за развитие на селските райони. От 2015 е бенефициент по Мярка 11 (биологично растениевъдство и животновъдство) от ПРСР. 

Галя, Вие се включихте в кампанията „Супер фермер“ на Министерство на земеделието и сте ималa десетки вдъхновяващи срещи с ученици от професионалните гимназии. Приветстваме Ви като първият гост на нашата рубрика, посветена на успешните и добри примери за това как може да успее в областта на земеделието и селското стопанство у нас. Поводът да Ви потърсим е стартът на нашата виртуална платформа Фермернет, която среща завършващите гимназии с профил земеделие и селско стопанство, с потенциални работодатели.

Вашите впечатления и наблюдения показват ли, че наистина има разминаване между предлагането и търсене на работа по тези специалности?
Според мен има такова разминаване. Изискванията на фирмите и очакванията от самите завършващи, от младите хора, се разминават. Може би младежите имат по-високи очаквания, и ако решат да работят нещо подобно, се сблъскват с факти, за които те самите не са подготвени.

Къде точно се къса тази връзка според вас?
Трябва да има по време на самото обучение реални практики. Реални, а не само такива, които се водят по документи. Има достатъчно работещи, специално в моята сфера, ферми, така че не е трудно да се реализират тези практики, да се водят децата в стопанства и ферми, да се запознават със същността на работата и на професията, която изучават и са избрали. За да знаят в едно не толкова далечно бъдеще дали наистина това е тяхното призвание. Аз самата виждам проблем в намирането на качествена и професионална работна ръка. Много са факторите, от които зависи това – заплащането, условията на труд, непознаването на пазара...

Как точно се отразява липсата на достатъчно практически занимания на очакванията им?
Убедена съм, че това е може би основната причина младите хора и изобщо търсещите работа да не избират нашето земеделие и животновъдство. Защото ако от ранен стадий на обучение се запознават с реално работещи среди, много по-отрано ще им става ясно, ще заобикват нещата, ще възпитават желанието си да работят в тази сфера. Трябва да има практики на местно ниво, за да могат ученизите практически да видят това, което теоретично им се преподава. И оттам насетне се пробужда интересът. Когато всичко остава на книга и думи, е много по-трудно след това.

Смятате ли, че платформата Фермернет би била полезна в това отношение?
Смятам, че това е правилният начин, защото в днешно време младите хора работят главно чрез интернет и точно тези социални мрежи са техният начин на общуване. За нас пък е възможност да разменим информация, да научим, да придобием представа кои са те и как да ги мотивираме. Със сигурност платформата ще ги заинтригува и вярвам, че ще работи успешно.

Ако трябва да кажете няколко думи на завърщващите млади хора, какви биха били те?
На първо място, няма работа, която трябва да плаши, точно обратното. Всяка трудност е възможност човек да се развие и да надгражда себе си. За да се чувстваш пълноценен за себе си и за околните, трябва да положиш усилия. А трудът изгражда човек и му дава увереност. Един уверен човек е един успешен човек. Всеки сам избира своето бъдеще, а тази професия е нещо, което със сигурност си струва.