МЗХГ

Размер на шрифта
A- A+

Програмата за развитие на селските райони /2014-2020 г./ е много важна  за осъществяване на политиките на  Министерството на земеделието, храните и горите  в селското стопанство. Аграрният сектор получава възможност за развитие и възходящ бизнес, като се отпускат средства за земеделски производители и техните инвестиции  за обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, млади фермери, предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Финансират се инвестиции за изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи, необходими за производство.

Възможност за финансиране имат и стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в производствения сектор или туристически услуги – селски, еко, културен туризъм, културни дейности за населението на селските райони, услуги, свързани със свободното време и спорта, образование и обучение, социални и здравни услуги, услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии.