Национален съюз на градинарите в България

Размер на шрифта
A- A+

Националният съюз на градинарите в България (НСГБ) е учреден през май 2003 г. като неправителствена организация с идеална цел. По-голямата част от членовете на НСГБ са големи и средни производители на традиционни и нетрадиционни за страната зеленчуци и плодове. Съюзът се ползва с авторитет и неговите представители успяват да представят интересите на производителите на зеленчуци и плодове от цялата страна пред държавните институции.
Една от основните цели на Съюза е да съдейства за засилване на конкурентоспособността на българските плодове, зеленчуци и цветя на българския и международните пазари и повишаване на обема на износа. Друга важна цел, която си поставя НСГБ, е увеличаване дела на качествените български плодове и зеленчуци в ежедневното меню на българското население.

Мариана Милтенова е Председател на УС на Националния съюз на градинарите в България (НСГБ). Завършила е Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив със степен инженер технолог. Специализирала е мениджмънт и маркетинг в Института по социално управление към Министерски съвет, както и в Германия и Холандия. Повече от 30 години работи в областта на земеделието и храните.

 

Видео