"Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД

Размер на шрифта
A- A+
За фирмата
Хлебозаводът в гр.Троян е основан през 1961г. От тогава насам традицията и иновацията са качествата, които му отреждат лидерски позиции на пазара и го правят предпочитан партньор. Историята започва в далечното минало, когато построяването на нов модерен завод е имало за цел да предложи по-високо качество, асортимент и разбира се да задоволи повишеното потребление. Открит е на 30 април 1982 г. По това време новият хлебозавод е единственото предприятие от такъв клас в района, разполагащо с модерна техника и технология на производство на хляб, с богат асортимент от хлебни и сладкарски изделия. Въпреки икономическите и политическите промени от 90-те години и трудните моменти, през които хлебозавода преминава, неговото съществуване е факт и днес. През 2004г. фирма “Троя–2002” става собственик на предприятието. Оттогава насам биват инвестирани значителни средства за модернизиране на производството, автоматизация на технологичния процес, усъвършенстване на цялостната управленска методика, прилагане на съвременни технологии в хлебопроизводството и стриктно изпълнение на европейското и националното законодателство в областта на храните. Персоналът на предприятието, съставляващ се от над 140 души е напълно отдаден на успеха на завода. Нашите работници и служители притежават необходимата квалификация и периодично преминават обучения свързани с качеството, безопасността на храните, спазване на здравословните условия на труд и опазване на околната среда. През 2012г. в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД заработва нова съвременна линия за производство на основен хляб, а направените инвестиции са за над 1 млн. лева. Общият брой произвеждани асортименти възлиза на над 90. Производството е сертифицирано в следните направления: Безопасност на храните: Система за управление безопасността на храните в съответствие с ISO 22000 и HACCP система. Управление на качеството и опазване на околната среда: Интегрирана система в съответствие със стандартите ISO 9001 и ISO 14001 Управление на здраве и безопасност при работа: система за управление отговаряща на OHSAS. „Хлебопроизводство и сладкарство”ЕООД работи под мотото: „Били сме,сме и ще бъдем насъщния хляб на всяка трапеза”, т.е. качество, разнообразие във видовете и професионализъм.
Видео