Университетът по хранителни технологии - Пловдив

Размер на шрифта
A- A+

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата шестдесет и шест годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите.

Едно от основните предимства на студентите, които завършват нашия университет, е успешното им реализиране на пазара на труда. Основната цел на съществуващия Кариерен център е ориентиране на обучението към изискванията на практиката чрез развиване на трайни връзки с бизнеса и професионалните организации, а също така подпомагане на професионалната  реализация на завършилите млади специалисти.

Научноизследователската дейност в Университета по хранителни технологии е тясно свързана с проблематиката на технологията, техниката и икономиката на хранително-вкусовата, биотехнологичната промишленост и туризма. Интегрирането на научния и образователния потенциал на УХТ в изследователското и иновационно пространство се постига чрез участие в международни изследователски, образователни и инфраструктурни проекти.

Видео