Професионална земеделска гимназия "Добруджа" - Силистра

Размер на шрифта
A- A+

Началото на гимназията е поставено преди 111 години, когато през 1909 година в гр. Силистра се открива Държавно нисше земеделско училище с две годишен курс на обучение.

Едва изпратило своя първи випуск през 1912 година училището е затворено, поради започване на Балканската война и последвалата я румънска окупация. През 1919 година румънската власт отново открива училището като практическо /чифлик/, с три годишен срок на обучение.

На територия от 109 декара са разпобожени реновирани по проект „Региони в растеж“ учебен корпус, работилници и общежитие. Училището разполага със стадион със стандартни размери и парк в който растат чинари, брези, акации, борове и гинко билоба.

Днес гимназията разполага с богата база за обезпечаване на учебния процес. 27 учебни кабинета, 11 специализирани учебни работилници, учебен полигон, училищно общежитие, ученически стол, богата открита и закрита спортна база, етнографски музей, фотодокументална изложба. Собствената земя на училището и наличната селскостопанска техника дават възможност за обучение на учениците в реални производствени условия, както и за допълнителни приходи към бюджета. Голяма част от собствените приходи се използват за безплатна храна, общежитие и транспорт за деца от социално слаби семейства. Осигурено е и безплатно обучение по управление на МПС категория „Ткт”, „В” и „С”.

В гимназията днес се обучават 120 ученици дневна форма на обучение, в 5 паралелки със специалности „Механизация на селското стопанство“, „Растителна защита, агрохимия“, „Фермер-производител на селскостопанска продукция“. През учебната 2020/2021 година в 8 клас се реализира за пръв път и прием в дуална форма на обучение по специалността „Механизация на селското стопанство“. Училището има традиция и в обучение в задочна форма на образование и е удостоено за тази си дейност с Годишната награда  в категория „Образователна институция“ по време на „Националните дни за учене през целия живот“ Габрово 2020.

За добрата подготовка на учениците говори и отличното им представяне в разнообразни конкурси и състезания.

През последните 5 години учениците традиционно участват в състезанията „Млад фермер”; Националната панорама на професионалното образование; Националния празник „За хляба наш”; Националните викторини-конкурси „Времето на Бедреддин” и „По пътя на Таньо войвода”. Включват се много активно и в Националния конкурс за рисунка „Водата – извор на живот”; Националния литературен конкурс „Любовта в нас”; Националната кампания „Картофите – традиция и бъдеще” и конкурса „Даровете на земята, водата и въздуха”.