Професионална гимназия по селско стопанство - с. Белозем

Размер на шрифта
A- A+

Професионална гимназия по селско стопанство с. Белозем е училище с традиции и тридесетгодишен опит в обучението.

Училището е основано през 1963 година като Професионално техническо училище с две специалности- Монтьор на селскостопанска техника и Заварчик и електромонтьор. Като ПТУ съществува от 1963г. до 1976 г.

На 07.04.2003 г. училището е преименувано на Професионална гимназия по селско стопанство. Учениците са обособени в 8 паралелки обучавани в дневна и самостоятелна форма.

Гимназията разполага с масивна триетажа сграда с оборудвани специализирани кабинети за теоретично и практично обучение, както и компютърни кабинети в локална мрежа и връзка с интернет. Първата работилница на територията на училището извършва основен ремонт на верижни и леки колесни трактори още от 1968 год. Разполага с 150 дка. собствена земя, като само опитното поле е 80 дка, машинен парк, лозово насаждение, учебна кола за придобиване на категория „В”, както и необходимата селскостопанска техника за придобиване на категории „ТВк” и „ТВк-З” .