Професионална гимназия по селско стопанство „ Проф. Иван Иванов“ - Долни Дъбник

Размер на шрифта
A- A+

Началото на земеделското образование в гр. Долни Дъбник е поставено през 1921 год. Първоначалното девическо практическо–домакинско училище постепенно се превръща в Селскостопански техникум, а по-късно и в Средно професионално-техническо училище. Учебните програми дават възможност за добра научна и практическа подготовка, което налага осъвременяване на учебните кабинети и механизиране на учебните ферми.
 

Училището разполага със 650 декара земя, включваща площи за сеитбообръщение,  овощни и лозови насаждения, ботаническа градина и дендрариум. Застъпени са следните ферми – кравеферма, овцеферма, свинеферма, зайцеферма и пчелин. Училището се нарежда сред първите земеделски училища в страната.
Броят на кандидатите неколкократно надвишава плана за прием. От учебната 1999/2000 г. училището придобива статут на техникум, а през 2003 г. става професионална гимназия. Активно се работи за привличане на бизнеса и административните институции в съвместни дейности, с цел издигане на авторитета на гимназията като образователен център.

 

 

Видео