Професионална гимназия по селско стопанство „Н. Пушкаров” - Попово

Размер на шрифта
A- A+

Професионална гимназия по селско стопанство „Н. Пушкаров” - град Попово е училище с над шестдесетгодишна традиция в областта на професионалното образование и обучение.  За професионалното израстване и развитие на учениците се грижат 45 висококвалифицирани преподаватели. Към момента в гимназията се обучават 440 ученици в следните професионалните направления: Растениевъдство и животновъдство; Администрация и управление; Пътувания, туризъм и свободно време; Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Секретарски и офис дейности; и Горско стопанство.

През 2019 година, ПГСС „Никола Пушкаров“ имаше възможността да стане Иновативна професионална гимназия с иновация интегрирана в обучението на една паралелка, а през 2020 година да създаде нова иновация, която ще се реализира през следващите три години и ще бъде приложена в цял випуск ученици, обучаващи се в шест различни професии.

Иновативна професионална гимназия има богат опит в реализирането на различни проекти, финансирани от европейски и национални програми. По Програма „Еразъм +“, Ключова дейност №1 са реализирани 5 проекта, по Ключова дейност №2 училището е участвало в един проект за устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето и в един проект за изграждане и въвеждане на кредитната система ECVET.

През 2019 година ПГСС „ Н.Пушкаров“ бе наградена от ЦРЧР със Сертификат за качество при изпълнение на проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти!“ по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Образователната мобилност за учители.

Училището има дългогодишен опит при обучението на възрастни чрез обучителни семинари, курсове за придобиване на професионална квалификация по професия и част от професия, курсове за придобиване на правоспособност кат.Ткт, Твк и ТвкЗ. и други.

Към настоящия момент ПГСС „Н. Пушкаров” е най-голямото професионално училище в област Търговище и е едно от училищата, ползващо се с авторитет на национално ниво.