Професионална гимазия по аграрно стопанство - Добрич

Размер на шрифта
A- A+

Професионална гимназия по аграрно стопанство е първото земеделско училище в Добруджа и е създадена през 1906г.  Училището разполага със 100 дка. двор, 1770 дка. земя предоставена от ДПФ и две уникални музейни сбирки с фотоси и земеделска техника от началото на ХIХ до края на ХХ век.

През изминалите няколко години ПГ по аграрно стопанство спечели проекти  на МОН по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ , чрез които успя да закупи два трактора и да оборудва изцяло кабинетите си по „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Лаборатория по Трактори и автомобили“.

По Национална програма „Информационни комуникационни технологии (ИКТ) в системата на училищното и предучилищното образование“  в гимназията бе изградена безжична WI-FI мрежа.

Училището работи успешно по програма „Еразъм+“, което дава възможност на нашите ученици да обменят опит в различни земеделски фирми и технически работилници в чужбина.

Гордост за гимназията е успешното сътрудничество с различни фирми в областта на селското стопанство в региона, където нашите ученици провеждат своята учебна и производствена практика. Благодарение на успешното сътрудничество с тях, изцяло бе обновен кабинета по „Селскостопански машини“, както и част от материално-техническата база.

В Професионална гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич се обучават ученици по следните професии и специалности:

  • Професия „Техник на селскостопанска техника“, Специалност „Механизация на селското стопанство“
  • Професия „Фермер“, Специалност „Производител на селскостопанска продукция“.

От завършилите гимназията ученици - 70% продължават своята дейност в областта на  селското стопанство, а останалите 30% продължават обучението си предимно в Аграрен университет – Пловдив, Технически университет – Русе и Технически университет – Варна.

Видео