ПГАТ "Цанко Церковски"

Размер на шрифта
A- A+

Свободни позиции

Придобиване на категории "ТвК", ТвК-З "ТКТ" В

ПАВЛИКЕНИ - 05/11/2020 15:24
За фирмата
В гимназията се обучават 310 ученици в дневна форма на обучение, както следва: 110 ученици в специалност „Механизация на селското стопанство“, 56 ученици в направление „ Пътуване , туризъм и свободно време“, 29 ученици в направление „ Секретарски и административни офис дейности“, 90 ученици в направление „Полиграфия“, 15 ученици в специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" , 10 ученици в специалност "Машини и системи с ЦПУ" и 15 курсисти в специалност „Горско и ловно стопанство“. Към училището е създаден учебен център за обучение и придобиване на категории: Категория В – правоспособност за управление на лек автомобил Ткт – управление на колесен трактор с ремарке Твк – работа с трактор и агрегатирани към него селскостопански машини Твк-З – работа със самоходна земеделска техника