Национална лозаро-винарска камара

Размер на шрифта
A- A+

Националната лозаро-винарска камара е единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички, заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.

Националната лозаро-винарска камара и нейните 6 регионални звена са уникални по своя правен статут неправителствени организации, които са призвани да работят за развитието и конкурентоспособността на лозарството и винарството в страната.

За първи път държавата предоставя част от своите правомощия на неправителствения сектор.

Организираната общност на българските лозари и винари е призвана да отстоява авторитета и името на българското вино, като разкрие неговите конкурентни предимства, използвайки натрупаните умения, въздействието на природните фактори и градената с векове традиция.