Лесотехнически университет - София

Размер на шрифта
A- A+

Лесотехническият университет в София, откакто е създаден през 1925 г. е призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научно-изследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления Горско стопанство, Общо инженерство, Науки за земята, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Туризъм, Администрация и управление.

 

 

Със своя високо ерудиран академичен състав от национално изявени и международно признати преподаватели и учени, ЛТУ осъществява кадровото обновяване и научното обслужване на основни отрасли за страната и техните сектори – горско стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост, инженерния дизайн, екологията и опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, земеделието и др. Мисията на университетската институция е създаването, разпространението и използването на знания и умения в полза на обществото.

 

 

Видео