Кои сме ние и нашата цел

Кои сме ние и нашата цел

Размер на шрифта
A- A+

Главното предназначение на платформата е да осигури връзка между компании от земеделския сектор с всички търсещи работа в областта, както и завършващите училище със селскостопански и агро профили, които планират в бъдеще да се реализират в тази индустрия. Очакванията ни са, че от мрежата ще се възползват и аграрните университети в страната и дипломиращите се студенти. Фирмите имат нужда не само от средни специалисти, но и от високо квалифицирани кадри и връзката между тях и висшите училища, специализирани в аграрния сектор, има огромно значение за повишаване на бизнес резултатите.

 

Порталът  е  съвременен  многостранен  бизнес модел. Той е еднакво полезен за изпълнение на целите на училищата и университетите  за реализация на техните възпитаници   и на потребителите на кадри, които изпитват огромна нужда от работници.  Ако към създаването му се ангажират и институциите, отговорни за политиките в селското стопанство, ефективността на този обмен на информация ще бъде много по-голяма.  Ще бъде потвърден стремежът на Министерство на земеделието, храните и горите  да съдейства за връзката между завършващите специализирано образование и потребителите на специалисти. А това е политика, стратегически насочена към по-добри бизнес условия в този отрасъл на икономиката.