Земеделска професионална гимазия „Климент Тимирязев“ - Сандански

Размер на шрифта
A- A+

Земеделската професионална гимназия "Климент  Тимирязев" е открита през 1957г. в  Сандански под името Техникум по селско стопанство. Основание и база за това са благоприятните климатични условия, развитието на ранното полско и оранжерийно зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство в района.


Негoвата задача е да обучи средни специaлисти в областта на растениевъдството, да обедини в единство наука и практика и да подготви за земеделското производство млади хора, чийто дълг се свързва със земята и хляба. Изборът и успешното прилагане на цялата стратегия за оцеляване на гимназията, новите условия, нуждите на пазара на труда, спецификата на района изисква иновационна политика за разкриване на нови специалности и професии. Земеделската професионална гимназия в  Сандански е фактор в българското професионално образование.

 

Видео