Асоциация на млекопреработвателите в България

Размер на шрифта
A- A+

Асоциация на млекопреработвателите в България е доброволно сдружение с нестопанска цел на дееспособни физически и юридически лица - собственици на млекопреработвателни предприятия,с предмет на дейност преработка на мляко, научни звена, както и фирми производители и дистрибутори на машини, апарати, добавки, съоръжения и други материали, свързани с млечния сектор и търговци на млечни продукти.

Асоциация на млекопреработвателите в България има двадесет годишна история и е учредена през 1991 г.

Млекопреработвателните предприятия, членове на Асоциацията на млекопреработвателите в България, преработват над 65%  от произведеното сурово мляко  в страната. Те  заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти у нас и тези изнесени в чужбина.

Асоциацията на млекопреработвателите в България бе инициатор за въвеждане на БДС за производство на млечни продукти. Тя инициира множество дебати продуктите, приготвени от свежо мляко, без добавяне на растителни мазнини и други компоненти да носят наименованието млечни.