Асоциация на месопреработвателите в България

Размер на шрифта
A- A+

Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) е доброволна организация с идеална цел. Основана е през месец юли 1994 г. в град Велико Търново. Една от основните цели на Асоциацията е да защитава законните интереси на своите членове, да им бъде полезна като съдейства за решаването на общите им и частни проблеми, базирайки се на тяхната равнопоставеност.

АМБ полага усилия за разширяване на достъпа до пазара, за създаване на условия за лоялна конкуренция в бранша, за повишаване качеството на предлаганите месни продукти за утвърждаване българските традиции и професионализма в месната индустрия.

Д-р Светла Чамова над 15 години е изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България. Завършвайки Висшия ветеринарномедицински институт, започва своята кариера. Работи в Института по месопромишленост - София, Военномедицинска  академия - София, Националната ветеринарномедицинска служба. Постъпва в Министерството на земеделието и горите като държавен експерт.
Има следдипломна квалификация по обща селскостопанска политика на ЕС в Гърция, по безопасност на храните в Холандия, по мениджмънт към Австрийската стопанска камара и по НАССР в Университета в Мисисипи, САЩ.

 

 

Видео