Асоциацията на земеделските производители в България

Размер на шрифта
A- A+

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през септември 2004 г. Организацията работи активно в интерес на своите членове, подпомагайки дейността им и съдействайки за решаване на проблемите в сектор земеделие в България.

 

 

АЗПБ представлява своите членове и фермерите в България и защитава техните интереси пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на Европейския Съюз, съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове и земеделските производители в България, във връзка с въвеждането на нови изисквания, чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми, работи по проекти за международно сътрудничество, както и подобряване на условията за живот и работа в селските райони.

 

 

Венцислав Върбанов е председател на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България. Председател на Консултативния съвет по зърното при МЗХГ. Агробизнесмен с дългогодишен опит в инвестициите в производство на селскостопански суровини, в съхранение, както и в преработвателната индустрия.
Венцислав Върбанов е бил два мандата кмет на община Долни Дъбник, обл. Плевен, както и народен представител 39-то,в 40-то,41-во и 42-ро Народно събрание на Република България. Бивш министър на земеделието с изпълнен пълен четири годишен мандат (от 1997 до 2001г.).

 

 

Магистър, завършил Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора (сега „Тракийски университет“).  Специализирал е в САЩ – „Маркетинг и мениджмънт в земеделието“ и „Публична администрация“.

 

 

Видео